Uzmanlık Alanlarımız

Araç Değer Kaybı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Tüketici Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arabuluculuk

İcra ve İflas Hukuku