İcra ve İflas Hukuku

Merkezi İstanbul’da olan ancak Türkiye’nin pek çok şehrinde şubesi olan hukuk büromuzun özellikle İcra ve İflas Hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık çalışmaları Türkiye’nin hemen hemen her ilinde sürmektedir. Geniş bir Müvekkil çeşitliliğine sahip olan Karabağ hukuk bürosu Müvekkillerinin alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında bulunan borçlularından alacakları kanunun tanıdığı muhtelif yollarla en kısa sürede ve en az masrafla tahsil etmektedir. Bu konuda yüzdelik başarısı aylık istatistiki olarak tutulmakta ve Müvekkillere bilgi amacıyla paylaşılmaktadır. Ofisimiz, yeterli ve yetkin personeliyle kurumsal icra takibi hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda gerekli olan teknolojik alt yapı ve fiziksel imkanlara sahiptir.

Uzman kadro tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır. Müvekkillerin, alacaklarından kaynaklanabilecek icra ve iflas takipleri, Karabağ Hukuk Bürosu bünyesinde konusunda uzman avukatlar, istihdam edilen yetkin ve yeterli personel (İcra ve İflas Takip Şefi, İcra ve İflas Sorumlusu, yeterli sayıda personel ve call center/çağrı merkezi ekibi) aracılığıyla takip edilmektedir. Bu konuda halihazırda yaklaşık 10.000 civarında olan icra takip dosyalarına Müvekkillerin kısa sürede tahsilata ulaşan hukuk büromuzdan memnuniyet duyması neticesinde her geçen gün yenisi eklenmektedir.

İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 

• İcra iflas takiplerinin en kısa sürede başlatılması, etkin şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere;
• Sözleşme taahhütname vs. tüm evrakların hazırlanması, danışmanlık, görüşme ve protokollerin yapılması, söz konusu taahhütlerin zamanında yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve buna bağlı olarak açılan taahhüdü ihlal ceza davalarının titizlikle takibi
• Karşılıksız çıkan çeklere ilişkin açılan hapis yaptırımlı davaların takibi.
• Hukuki takibe intikal eden, her türlü sözleşmelerin, alacakların yürütülmesi.
• Teminatların paraya çevrilmesi ve ipotek alınması, sair takip ve hukuk işlerinin yapılması.
• Kiralanan Gayrimenkullerin kira ücretlerin eksik veyahut gecikmeli ödenmesi hallerinde bu kira bedellerinin tahsili ile Müvekkilin talebi doğrultusunda en kısa sürede Tahliyesi.
• İtirazın İflas Erteleme, Konkordato istemli Dava Açılması.
• İcra ve İflas Müdürlüklerinde ki dosyalar ile ilişkili tüm davaların takibi.