İş ve sosyal güvenlik hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku önemli uzmanlık alanlarımızdan olup Müvekkillerimizin söz konusu mevzuata uygunluğunun sağlanması en üst seviyede önem verdiğimiz hususlardandır. Dava öncesi ve dava sonrası İş Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;
 •  İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Müvekkil Şirketlerin İş Hukuku kapsamında alacağı kararlar öncesi mevzuat kapsamında hukuki görüş bildirilmesi.
 • Müvekkil Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler de nazara alınarak işçilerin özlük dosyalarının hazırlanması ve periyodik şekilde kontrolüyle beraber mevzuatsal yeniliklere göre düzenleme ve değişiklik yapılması.
 • İş hukukuna ilişkin Müvekkil Şirketlerin yapacağı tüm sözleşmelerin irdelenmesi ve oluşturulması.
 • Her bir somut durum ve spesifik olaya özgü tutanakların hazırlanması, savunma isteme yazılarının oluşturulması personellerin gerekli görüldüğü takdirde olaylar hakkında savunmalarının alınarak oluşturulan Disiplin Kurulu tarafından bu savunmalar hakkında karar verilmesi ve bu bağlamda fesih yahut uyarma şeklindeki ihtarların düzenlenip ilgili personele keşide edilmesi.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının mevzuat kapsamında gerekliliklerinin yerine getirilmesi kapsamında danışmanlık ve hizmet verilmesi.
 • Müvekkil Şirket maaş haczi prosedürlerinin düzenlenmesi, maaş hacizlerine cevap verilmesi ve sistematik tablolar oluşturulmak suretiyle bordroların bu hususta düzenlenmesi.
 • İş güvenliğine ilişkin ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulanabilirliğinin sağlanması.
 • İş hukuku uyuşmazlıkları ile arabuluculuk ve tüm müzakere süreçlerinin titizlikle yürütülmesi ve tüm davalarına bakılması.
 • Müvekkil şirketlerin ilgili çalışanlarına İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda eğitimler verilmesi ve mevzuat değişikleri konusunda bilgilendirme yapılması.
 • Resmi kurumlar tarafından müvekkil şirketler nezdinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme ve tüm evrakların hazırlanması ve söz konusu denetimlerde eşlik edilmesi.