Ticaret ve şirketler hukuku

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku konularında da ayrıca tecrübeli olan uzman ekimizle aşağıda belirtilen başlıca konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;
 • İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
 • Müvekkil Şirketlerin Şirketler Hukuku kapsamında Yönetim Kurulu’nda alacağı kararlar konusunda hukuki danışmanlık verilmesi ve ayrıca alınan kararlar neticesinde ilgili kararların hukuki olarak uygulanabilirliğinin sağlanması konusunda danışmanlık ve hizmetin sağlanması.
  Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi.
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
 • İhtiyaca ve her şirketin faaliyet gösterdiği sektöre uygun çeşitli spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması.
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi.
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması.
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi.
 • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması.
 • Haksız rekabet davaları.